• Losowy cytat
  • "Miłość, która jest gotowa nawet oddać życie, nie zginie."
  • Jan Paweł II (Karol Wojtyła)
WalutaKurs średni
USD3,8537
EUR4,2959
CHF3,7781
GBP4,9669
JPY (100)3,4421

Dodany: 2011-10-27 11:33:42
 

Oferta kancelarii z zakresu prawa administracyjnegoPrawo administracyjne to dziedzina która w głównej mierze obliguje urzędy administracji publicznej a więc w głównej mierze urzędy marszałkowskie, urzędu miast, gmin jak również powiatów do zgodnego z prawem i terminowego załatwiania spraw administracyjnych.

 

Gdy jednak wszystkie możliwości się wyczerpią a petentowi nie uda się załatwić sprawy w wyznaczonym terminie może on wystąpić na drogę sądową, gdzie będzie go reprezentował adwokat Wrocław. Jest to osoba która ma uprawnienia do brania udziału w postępowaniach administracyjnych, karnych jak również karno skarbowych gdy tylko prawa jego klienta zostaną naruszone.

 

Pełnomocnictwo jakie posiada adwokat Wrocław uprawnia go również do wnoszenia zażaleń na postanowienia sądu pierwszej instancji jak również wystąpienie z roszczeniem do strony przeciwnej na drodze postępowania administracyjnego. Każdy adwokat Wrocław jest również osobą uprawniona do obrony prawa klienta przed organami administracyjnymi a więc zarówno przed naczelnym sądem administracyjnym jak też sądami okręgowymi..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Oferta kancelarii z zakresu prawa administracyjnego
Nick: