• Losowy cytat
  • "Zupełnie inaczej jest, jeżeli masz kogoś, kto cię kocha. To ci daje setkę powodów, aby żyć. Ja ich nie mam."
  • Jonathan Carroll
WalutaKurs średni
USD4,2396
EUR4,5792
CHF4,3403
GBP5,2164
JPY (100)3,9167
Dodany: 2011-10-27 11:45:00
images/600px-Purple_check.svg.png45404.png Kancelaria prawna to miejsce gdzie można przyjść z każdym problem dotyczącym braku poszanowania przysługującym nam praw. Nie ma znaczenia czy będzie on dotyczył zawartej niedawno umowy, postępowania przed organem administracji czy też adwokat Wrocław będzie występował w imieniu przedsiębiorstwa.

Dodany: 2011-10-27 11:43:25
images/600px-Orange_check.svg.png8154b.png Kodeks spółek handlowych jest aktem wiążącym wszelkie przedsiębiorstwa będące spółkami prawa handlowego a więc w szczególności spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnymi nie notowanych na GPW jak też tych, które zdecydowały się znaleźć na głównym parkiecie warszawskiej giełdy.

Dodany: 2011-10-27 11:41:32
images/600px-Yellow_check.svg.png0e03e.png Ochrona praw konsumentów to jedna z tych dziedzin prawa, która coraz prężniej zaczyna wkraczać w nasze codzienne życie. Występujące każdego dnia sytuacje, kiedy to jesteśmy zmuszeni odejść z „kwitkiem” powodują, że zastanawiamy się nad tym w jaki sposób możemy skutecznie dochodzić swoich praw.

Dodany: 2011-10-27 11:38:59
images/600px-Red_check.svg.png95d26.png Kancelarie prawne działające na terenie Rzeczpospolitej prócz spraw z zakresu najpowszechniejszych dziedzin prawa a więc poprzez osobę jaką jest adwokat Wrocław biorące udział w postępowaniach z zakresu prawa cywilnego, karnego czy administracyjnego mogą także uczestniczyć w obronie interesów jednostek chcących chronić prawo do tworu muzycznego czy też patentu (w przypadku firm).

Dodany: 2011-10-27 11:33:42
images/600px-Olive_green_check.svg.png56b2f.png Prawo administracyjne to dziedzina która w głównej mierze obliguje urzędy administracji publicznej a więc w głównej mierze urzędy marszałkowskie, urzędu miast, gmin jak również powiatów do zgodnego z prawem i terminowego załatwiania spraw administracyjnych.